Kameraövervakning


CMKs lokaler och dess omgivning är larmade och kameraövervakade, med ljudupptagning, för att förebygga, avslöja och hjälpa till att utreda brott, så som skadegörelse, inbrott, stöld, nedskräpning och andra eventuella brottsliga handlingar. Inspelningarna sparas i max en (1) månad och lagras online.

Mer information finns att läsa i våra dokument:
”Kamerapolicy Christianstads Motorbåtsklubb”
”Bedömning Kameror CMK”
Ovan nämnda dokument är inte offentliga men tillgängliga för läsning av medlemmar, kontakta webmaster.

Vid frågor: info@kristianstadsbatklubb.se

Mer information vad som gäller finns att få på:

https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/kamerabevakning-pa-olika-omraden/batklubbar-och-hamnar/

Information som ska uppges (hämtat ifrån ovanstående länk):

Dataskyddsförordningen kräver att ni vid kamerabevakning i huvudsak informerar om:

 • namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dennas företrädare (i tillämpliga fall)
  Ansvarig är webmaster, kontaktuppgift finns längre upp på den här sidan och även här, med namn.
 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud (om ni har ett)
  Samma som ovan.
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar, samt er rättsliga grund
  I förebyggande syfte mot skadegörelse, inbrott, stöld, nedskräpning och andra eventuella brottsliga handlingar.
 • mottagare eller kategorier av mottagare som ska ta del av uppgifter (i förekommande fall)
  Webmaster, ordförande och rättsväsendet.
 • hur länge ni lagrar bevakningsmaterialet, alternativt de kriterier ni har för att fastställa hur länge ni ska lagra bevakningsmaterialet
  Lagringen är molnbaserad och lagras max 1 (en) månad. När lagringsutrymmet är uppnått raderas det äldsta materialet automatiskt. Vid livlig aktivitet är alltså lagringstiden avsevärt kortare.
 • vilka rättigheter de registrerade har i förhållande till er, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter eller begära registerutdrag
  Misstänker ni att ni har blivit filmade och vill ta del av klippet kontaktar ni huvudansvarig med tid, datum och vilken kamera det gäller. Finns klippet sparat visas detta för er, efter att andra eventuella personer i klippet först blivit anonymiserade genom tex sk. blurrning. Finns inte klippet kvar, påvisas detta genom att ni får se listan med sparade klipp där tid, datum och kamera tydligt visas. Avsaknaden av klippet blir uppenbart när man tittar på tid och datum, på klipp som har tillkommit före och efter den tid som medlemmen angett.
 • att de registrerade kan klaga hos IMY – Integritetsskyddsmyndigheten
  https://www.imy.se/
 • om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag
  Nej.
 • vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet
  Vi vidarebefordrar inte något material till någon annan än rättsväsendet.
 • om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land
  Nej.
 • om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande
  Nej.


Powered by Tuding.se!!