Styrelsen

Ordförande:
Rolf Jönsson 0727 – 15 31 51 (Förtöjningsansvarig) (2024-2026)

Sekreterare:
Mikael Svensson endast e-postkontakt: mikael.svensson@kristianstadsbatklubb.se (2024-2026)

Ledamot:
Ola Lindborg 0708 – 91 51 49 (2023-2025)
Christoffer Vidéen  0705 – 75 49 09 (Förtöjningsansvarig) (2024-2026)

Suppleant:
Per-Olof Nordqvist 0722 – 09 11 23 (2023-2025)

Webmaster/IT-ansvarig (ej medlem i styrelsen):
Fredrik Hellqvist  endast e-postkontakt: webmaster@kristianstadsbatklubb.se

Valberedning: 
Becke Sandberg 0739 – 65 38 71 (2024-2025)

Revisor:
Olof Hedberg (2024-2025)
Eva-Britt Lundh (2024-2025)

Powered by Tuding.se!!