Parkering

Parkeringsinformation/regler (i PDF 756kb)

Parkeringsinformation/regler CMK:

För att parkera på CMKs område krävs ett giltigt parkeringstillstånd. För att erhålla tillståndet behöver man vara medlem. Ett p-tillstånd är INTE detsamma som garanterad plats utan all parkering sker i mån av plats. P-tillståndet ingår för alla båtplatsinnehavare, för övriga kostar det 250kr/år. Registrerings- och medlemsnummer står på tillståndet. Att använda p-tillståndet i bil med annat reg.nr än det som står på kortet, är inte tillåtet. P-tillståndet anses då vara ogiltigt och det blir böter.
Max 2(två) reg.nr på samma p-tillstånd och båda bilarna ska vara skrivna på medlemmens adress.

P-tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan.
Parkeringskontroller görs av externt bolag och CMK har inga möjligheter att hjälpa medlem som tex glömt lägga fram p-tillståndet och som sedan fått böter.

Det är endast tillåtet att parkera på området då man har ärenden relaterade till CMK.
Det är förbjudet att parkera framför container och pumphuset av åtkomstskäl samt för att inte förhindra räddningstjänsten.

Obs: Ej skalenlig bild.

Parkering sker rakt och så nära staketet som möjligt, för att maximera antalet bilar, med eller utan, trailrar.
Förbjudet att parkera snett eller dylikt, så att man tar upp mer än en plats, eller så att annan medlem hindras att ta sig ifrån parkeringen.
Att parkera något annat än bil, tex endast båttrailer, eller dylikt, på parkeringen, med omnejd, är inte tillåtet, av varken medlemmar eller icke-medlemmar. Påträffas någon sådan kommer den att omplaceras/förflyttas på ägarens bekostnad och ansvar.

Betalning anses som kvittens på att Ni läst, förstått och godkänner parkeringsreglerna.

Powered by Tuding.se!!