Styrelsen

Ordförande:
Rolf Jönsson 0727 – 15 31 51 (Förtöjningsansvarig) (2022-2024)

Sekreterare:
Nicole Civcic 0762 – 62 63 57 (2022-2024)

Ledamot:
Ola Lindborg 0708 – 91 51 49 (2023-2025)
Christoffer Vidéen  0705 – 75 49 09 (Förtöjningsansvarig) (2022-2024)
Mikael Svensson 0730-26 45 31 (2023-2024)

Suppleant:
Per-Olof Nordqvist 0722 – 09 11 23 (2023-2025)

Webmaster/IT-ansvarig:
Emil Persson 0733 – 50 88 56 (2023-2025)

Valberedning: 
Becke Sandberg 0739 – 65 38 71 (2023-2024)

Revisor:
Olof Hedberg (2023-2024)

Eva-Britt Lundh (2023-2024)