Historik

Hugo Lindén!!

Christianstads MotorbåtsKlubb grundades

15 oktober 1956

av

Hugo Lindén,

på initiativ av lokförare Oskar Klemendsson.

 

Uppförande av fyren

Bygge av anslagstavlan