Avgifter

CMKs avgifter gäller per kalenderår:

Bankgiro: 206-7965
Swish: 123 638 71 12
Medlemskap: 250kr
Familjemedlemskap: (samtliga medlemmar ska vara folkbokförda på samma adress) 500kr
Båtplats: Ordnings- och förtöjningsregler Läs även om Coboats 1000kr
Deposition båtplats: (engångskostnad) 1500kr
Uteblivit från städdag: (Gäller båtplatsinnehavare) 200kr
Deposition Containernyckel: (engångskostnad) 500kr
Köp av tagg till klubbstugan: (engångskostnad) 100kr
Parkeringstillstånd: (Medlemskap krävs. Ingår för båtplatsinnehavare.) Läs 250kr
Sjösättning för icke-medlem: (Gäller per sjösättning.) Läs 50kr

Bli medlem?