Styrelsen

Ordförande:
Rolf Jönsson 0727 – 15 31 51

Sekreterare:
Åsa Johansen 0703 –  85 50 77

Ledamot:
Ola Lindborg 0708 – 91 51 49
Becke Sandberg 0739 – 65 38 71
Per-Olof Nordqvist 0722 – 09 11 23
Sten Eriksson 0703 – 46 28 16
Tommy Nordh 0706 – 92 73 40 (Förtöjningsansvarig)

Webmaster/IT-ansvarig:
Fredrik Hellqvist 0724 – 22 07 78

Valberedning: 
Becke Sandberg 0739 – 65 38 71

Revisor:
Olof Hedberg
Ingemar Andersson bitr