Styrelsen

Ordförande:
Rolf Jönsson 0727 – 15 31 51 (Förtöjningsansvarig)

Sekreterare:
Nicole Civcic 0762 – 62 63 57

Ledamot:
Ola Lindborg 0708 – 91 51 49
Christoffer Vidéen  0705 –  75 49 09 (Förtöjningsansvarig)
Tommy Nordh 0706 – 92 73 40 

Suppleant:
Per-Olof Nordqvist 0722 – 09 11 23

Webmaster/IT-ansvarig:
Fredrik Hellqvist 0724 – 22 07 78

Valberedning: 
Becke Sandberg 0739 – 65 38 71

Revisor:
Olof Hedberg