Parkering

Medlemskap krävs för att kunna köpa parkeringstillstånd.

Parkeringsbolaget gör kontroller regelbundet, hög risk för böter har vi märkt.

Fr.o.m 1/3 2020 gäller INTE, de gula, medlemskorten längre och är då förbrukade, de nya parkeringstillstånden börjar gälla. Avgift
Parkeringstillstånd ingår för båtplatsinnehavare.
Parkeringstillståndet ska ligga väl synligt i framrutan.
Vid intresse, kontakta parkeringsansvarige, dvs ordförande.

För att inte hindra räddningstjänsten, om de behöver rycka ut och för att inte förhindra tillträde till just container och pumphus, är det förbjudet att parkera framför pumphuset/containern.