Parkering

Ladda hem Parkeringsinformation/regler (i PDF):

Parkeringsinformation/regler (7mb)

Parkeringsinformation/regler CMK

För att parkera på CMKs område krävs ett parkeringstillstånd.
Ett p-tillstånd är inte detsamma som garanterad plats utan all parkering sker i, just mån av plats. P-tillståndet ingår för alla båtplatsinnehavare, för övriga kostar det 250kr/år, medlemskap krävs. Registrerings- och medlemsnummer står på tillståndet. Används p-tillståndet i annan bil finns risk för böter.
Max 2(två) reg.nr på samma p-tillstånd och båda bilarna ska vara skrivna på medlemmens adress.

P-tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan.
Parkeringskontroller görs av externt bolag och CMK har inga möjligheter att hjälpa medlem som glömt lägga fram p-tillståndet och som sedan fått böter.

Det är endast tillåtet att parkera på området då man har ärenden relaterade till CMK.
Det är förbjudet att parkera framför container och pumphuset av åtkomstskäl samt för att inte förhindra räddningstjänsten.

OBS: Ej skalenlig bild.

Parkering sker rakt och så nära staketet som möjligt, för att maximera antalet bilar, med eller utan, trailar.
Förbjudet att parkera snett eller dylikt, så att man tar upp mer än en plats, eller så att annan medlem hindras att ta sig ifrån parkeringen.

Betalning anses som kvittens på att Ni läst, förstått och godkänner parkeringsreglerna.