Parkering

Parkeringstillstånd krävs.

Medlemskortet ÄR erat parkeringstillstånd och ska ligga väl synligt i rutan.
Parkeringsbolaget gör kontroller regelbundet, hög risk för böter har vi märkt.

För att inte hindra räddningstjänsten, om de behöver rycka ut, är det förbjudet att parkera framför pumphuset/containern.