Parkering

Parkeringstillstånd krävs.

Parkeringsbolaget gör kontroller regelbundet, hög risk för böter har vi märkt.

Fr.o.m 1/3 2020 gäller INTE, de gula, medlemskorten längre och är då förbrukade, de nya parkeringstillstånden börjar gälla. Avgift
Parkeringstillstånd ingår för båtplatsinnehavare.
Parkeringstillståndet ska ligga väl synligt i framrutan.
Vid intresse, kontakta parkeringsansvarige, dvs ordförande.

För att inte hindra räddningstjänsten, om de behöver rycka ut, är det förbjudet att parkera framför pumphuset/containern.