Kameraövervakning

CMKs lokaler är larmade och kameraövervakade, med ljudupptagning, i förebyggande syfte mot skadegörelse, inbrott och andra eventuella brottsliga handlingar. Inspelningarna sparas i ett (1) år och lagras online.

Vid frågor, kontakta info@kristianstadsbatklubb.se