Avgifter

Medlemskap 250:-

*Ett medlemskort ingår i medlemsavgiften, ersättningskort kostar 100kr

Familjemedlemskap* (max): 500:-

*Samtliga familjemedlemmar ska vara folkbokförda på samma adress.

Båtplats: 800:-

Uteblivit från städdag Vår och/eller Höst: 200:-/tillfälle

Deposition för båtplats: 1500:-

Nyckeldeposition klubbstuga eller container: 500:-/styck

Deposition nyckeltagg till klubbstuga: 100:-

Sjösättning för icke-medlem: 30:-

Bli medlem?