Kallelse till årsmöte 2024 och information

Hej.

Årsmötet hålls i klubbstugan, tisdagen den 27 februari kl 19.00.
Någon föranmälan behövs inte.

Medlemsfaktura för 2024 skickas ut i separat epost.
Notera att avgifterna, enligt stadgarna, skall vara betalda senast 15 februari.
För att få rösta på årsmötet måste man ha betalat medlemsavgiften.
Medlemskap, 300kr för enskild medlem och 600kr familjemedlemskap.
Årsmötes-, och övriga handlingar, kommer att hållas tillgängliga via hemsidan på: http://kristianstadsbatklubb.se/dokument och i klubbstugan.

Parkeringstillståndet för 2023 är giltigt t.o.m 31/3-2024.
Ni som har båtplats och ni som betalar parkeringsavgift, det är viktigt att vi har rättregistreringsnummer på era bilar. Har ni bytt bil?
Skicka in ert nya registreringsnummer till info@adminFör avhämtning av tillstånden eller frågor, kontakta Rolf Jönsson, ordforande@kristianstadsbatklubb.se

Årets städdagar för båtplatsinnehavare är: 20/4, 18/5, 24/8, 26/10
Vid alla tillfällen är det mellan 09.00-13.00.
Båtplatsinnehavare skall närvara vid minst en städdag på våren och en på hösten, annars blir man debiterade en städavgift.
Första och sista städdagen kommer även att vara båtiläggar-/upptagardag. CMKs almanacka är uppdaterad, finns på hemsidan: https://kristianstadsbatklubb.se/

Alla nya och gamla medlemmar är välkomna på introduktionsmöte där vi kommer att
informera om ordnings-, förtöjningsregler och stadgar mm.
Vi träffas den första städdagen (20 april kl 12.00). Detta för att ni ska få möjlighet att träffa så många medlemmar som möjligt.
Anmäl dig på info@kristianstadsbatklubb.se eller tfn. 072-715 31 51. Vi bjuder på fika.

För att underlätta administrationen och värna om miljön så vill vi att ni hjälper oss med
följande saker.

* Ni som inte vill ha tidningen Båtliv i brevlådan och i stället vill ha den digitalt, meddela oss.
* Ni som har e-postadresser men inte meddelat oss, gör det snarast till info@kristianstadsbatklubb.se

* Har ni nya uppgifter, så som adress, telefonnummer och epostadress? Meddela oss på
ovannämnda adress.

Behöver ni hjälp med förtöjningarna när ni ska sjösätta båten?
Kontakta Rolf Jönsson tfn: 072-715 31 51, förtöjningsansvarig.
Detsamma gäller då båten ska tas upp till hösten.

Kom även ihåg att märka all din utrustning med CMK.s gula märkbrickor (medlemsnummer).
Brickorna finns på kontoret i klubbstugan. Omärkt utrustning kommer att bortforslas.

För att motverka stölder är vi med i Svenska Sjö och Coboats samarbete.
Obligatoriskt för alla medlemmar att ladda ned Coboats, läs mer på https://coyards.se/batsamverkan/
På vår hemsida hittar du hur du registrerar dig på Coboats. Om ni har funderingar kontakta webmaster@kristianstadsbatklubb.se.

CMKs styrelse önskar alla en riktigt trevlig säsong 2024.

Powered by Tuding.se!!